Zastávkový přístřešek Tubo Krásné Pole

Zastávkový přístřešek Tubo v městském obvodu statut. města Ostravy – Krásné Pole. Dvoumodulová čekárna bez bočnic v barvě RAL 5008. Realizace v září 2015.

Produkty v realizaci