Lavičky Iconi v Brně Kohoutovicích

Lavičky Iconi v Brně Kohoutovicích v barvě RAL 2021 s akátovým dřevem bez nátěru. Realizace v roce 2021.

Produkty v realizaci